Βιβλιοδεσίες

  • Θερμοκόλληση μέχρι 550 φύλλα
  • Σπιράλ πλαστικό μέχρι 400 φύλλα
  • Σπιράλ μεταλλικό τελευταίας γενιάς μέχρι 350 φύλλα
Μηχανή πλαστικού Σπιράλ

Μηχανή πλαστικού Σπιράλ

Μηχανή μεταλλικού Σπιράλ

Μηχανή μεταλλικού Σπιράλ

ΣΠΙΡΑΛ