Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό ineo +360

Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό ineo 360Παραλάβαμε το νέο έγχρωμο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα της DEVELOP με μεγάλη ταχύτητα φωτοαντιγραφής και πολύ καλή ποιότητα φωτογραφίας.